۱۳۹۷ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

ایران-یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر های مختلف از دهه شصت به بعد


سرتاسر  ایران زمین دشتی نیست
کز خون دل و دیده بر آن سنگی نیست
این شعر در اصل برای دشت خاوران سروده شده است اما در چهار دهه حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه با بیش از ۱۲۰هزار جان باخته راه آزادی باید گفت در سرتاسر خاک ایران هیچ زمین و دشتی نیست که در آن شیهد و جان باخته راه آزادی در خاک نیاسوده باشد
این صفحه از وبلاگ به برنامه شهرهای شورشی سیمای آزادی اختصاص دارد که یاد واره ای است از شهیدان مجاهد خلق در شهرهای مختلف


یادواره شهیدان مجاهد خلق در همایون شهریادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر ارومیه


یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر اهوازیادواره شهیدان مجاهد خلق از شهر اردبیل شهدای آزادی ایران
قهرمانان شهید  مجاهد خلق شهر کازرون


مجاهد شهید سعید گلستان فرد


الله قلی خان جهانگیری

مجاهد شهید ماه پروین ربیعی

مجاهد شهید مهدی عابدی
 مجاهد شهید کاظم عابدی
مجاهد شهید کاظم عابدی
مجاهدشهید احمد بوستانی
مجاهد سرفراز صدیقه صادق پور
ابراهیم داوودی
مجاهد شهید شیر علی ابونصری
مجاهد شهید مهدی شیخان
یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر اراک